quantium_banner

Calc 3.0 - Schoolrapport deel 1

We wensen de punten voor de vakken Nederlands, Frans, Rekenen en Tekenen voor onze studenten in het programma Calc op werkbladen te plaatsen.

Voor elk vak wensen we volgend tabeluitzicht:

NEDERLANDS

 

Toets1

Toets2

Toets3

Toets4

Totaal

Gemiddelde

Beoordeling

 

10

10

20

5

45

 

Peggy

8

10

18

5

41

91%

Proficiat

Tom

9

6

15

4

34

76%

Goed

Carine

7

5

14

2,5

28,5

63%

Goed

Els

6

7

12

2

27

60%

Kan beter

Jan

7

7

10

3

27

60%

Kan beter

Aantal studenten: 5

Klasgemiddelde: 70%

Mediaan: 6

Starten van het programma Calc

Je kan het programma Calc starten door via de startknop naar programma’s te schuiven  Calc of door eventueel een snelkoppeling Calc op het bureaublad te gebruiken

Toevoegen van werkbladen

We bekomen een leeg werkmap met drie werkbladen. We wensen voor elk vak een apart werkblad. Dus gaan we nog één werkblad toevoegen.

werkbladen

 • Klik daartoe met de rechtermuisknop op het laatste werkblad "blad3".

Er verschijnt dan een snelmenu waarbij je hier de opdracht “Blad invoegen…” kan gebruiken.

werkblad

Je kiest vervolgens in het gelijknamig dialoogvenster voor “Na huidig blad” bij "Positie", Vervang "Blad4" door "Tekenen" in het tekstvak "Naam" bij "Blad" en klik vervolgens op “OK”.

werkblad

Om alle werkbladen te zien, kan je onderaan het gebied door slepen groter maken.

werkblad

Vervolgens klik je vooraan op het knopje met zwarte pijl.

werkblad

Verplaatsen van werkbladen

Je kan eventueel door slepen dit werkblad nog verplaatsen. Hier is het verplaatsen niet nodig.

Werkbladen herbenoemen

Het is de bedoeling dat elk werkblad de naam krijgt van het vak.

werkblad

 • Klik met de rechtermuis op het eerste werkblad.
 • Kies de opdracht “Bladnaam wijzigen...”.
 • Typ “Nederlands” in het tekstvak bij "Naam" en klik op "OK".

werkbladen

 • Herbenoem op dezelfde manier de andere twee werkbladen als “Frans” en “Rekenen”.

werkbladen

Werkbladen tezelfdertijd opmaken

Elk werkblad heeft hetzelfde uitzicht. Zelfs de berekeningen zijn hetzelfde. Enkel de titel en de getallen verschillen. Het is hier handig om tezelfdertijd in alle werkbladen te gaan werken.

Wanneer je klikt op een werkblad, dan selecteer je enkel dit werkblad. De naam van het werkblad wordt vetjes weergegeven.

Je kan alle werkbladen selecteren door met de rechtermuis op één van de bladen te klikken

werkbladen

 • Klik met de rechtermuis op één van de werkbladen.
 • Klik op de opdracht "Alle bladen selecteren".

Het selecteren van de werkbladen kan eveneens via de opdracht "Selecteren" bij "Blad" onder het menu "Bewerken".

Op deze manier verschijnt er een dialoogvenster en kan je door klikken de nodige werkbladen selectern.

werkbladen

Voor een lijstje gebruik je de SHIFT-toets, voor niet aangrenzende namen de CTRL-toets.

werkbladen

Tekst aanbrengen

Breng volgende tabel aan op het werkblad:

tekst

Je kan eventueel enkel "toets1" invullen. Rechtsonder in de cel is er een zwart vierkantje. Vanhieruit kan je door slepen tot "toets4" bekomen.

tekst

Samenvoegen en centreren

Nadat je de gegevens hebt aangebracht, is de volgende stap meestal het aanpassen van het uitzicht van het werkblad.

Vooreerst plaatsen we de naam van het vak in het midden van de tabel.

samenvoegen

 • Selecteer de cellen A1 t/m H1 dit zijn de cellen waarover de naam van het vak in het midden moet komen.
 • Klik op het knopje “Cellen samenvoegen” samenvoegenop de werkbalk.

Hierna centreren we de tekst

 • Klik op het knopje “Horizontaal gecentreerd uitlijnen” centrerenop de werkbalk.

Opmaak van tekst veranderen

Vervolgens gaan we het lettertype, grootte en stijl van de titel wat veranderen.

Normaal gezien is de titel nog steeds geselecteerd. In ons geval is het lettertype “Arial”. En de tekst is 10 punten groot.

lettertype

 • Ga met de muisaanwijzer naar het pijltje van het selectievakje “Lettertype” en klik hierop.
 • Ga naar het lettertype “Impact” en klik erop.

lettergrootte

 • Klik op het pijltje van het vak “Tekengrootte” en klik op “24”.
 • Klik op vervolgens op de knop “Vet” vetjes in de werkbalk om deze stijl toe te passen.

letterstijl vetjes

subtitels

 • Selecteer de subtitels “Toets1”, “Toets2”, “Toets3”, “Toets4”, “Totaal”, “Gemiddelde”, “Beoordeling” en de namen van de studenten.

Om meerdere niet aangrenzende cellen te selecteren gebruik je de CTRL-toets.

 • Geef op dezelfde manier deze tekst de opmaak “Times New Roman” 20 punten groot en cursief als stijl.
 • Selecteer de cellen B3 t/m H8.
 • Kies 16 punten als lettergrootte.
 • Selecteer de cellen B3 t/m H3.

kleur

 • Klik op het pijltje van het selectievakje “Tekstkleur” en kies een blauwe kleur.

©Quantium NV - info@quantium.be