quantium_banner

Maken van een schoolrapport met Calc deel 3

Procentnotatie

We gaan de gemiddelden voorzien van een procentteken.

 • Selecteer de cellen G4 tot en met G8.
 • Klik op de knop “Getalnotatie: Procent” procent in de werkbalk.

Functie Plakken

We gaan nu het aantal studenten bepalen met behulp van een functie.

 • Activeer de cel A10 en typ "Aantal Studenten".
 • Dubbelklik tussen de kolomletter A en B om de breedte van de kolom automatisch te laten vergroten.
 • Activeer de cel B10 waar de functie om het aantal studenten te berekenen moet komen.
 • Klik op het knopje “Functie-Assistent” .

Met de functie-assistent verschijnt er een dialoogvenster met een lijstje van functies waaruit je kan kiezen.

functie

Bovenaan kies je in een snelmenu een Functiecategorie, hieronder kies je de gewenste functie uit deze categorie. Recent gebruikte functies vind je in de categorie “Laatst gebruikt”. Indien je niet weet in welke categorie de gewenste functie zich bevindt, kies je “Alle” in het snelmenu.

categorie

Rechts verschijnt de betekenis van de gekozen functienaam.

 • Dubbelklik op de functie “Rijen” in de categorie “Werkblad“.

rijen

In de rechterkant verschijnt informatie die je helpt bij het maken en bewerken van de formule.

We moeten hier nog het tekstvakje “Matrix” invullen. Hier komt het bereik van de cellen met de namen van de Studenten. Indien je het bereik kent kan je dit hier intypen. We willen met de muis de namen via slepen aanduiden.

Daarvoor gaan we gaan dit venster kleiner maken. We klikken daartoe op het knopje "Verkleinen" Verkleinen  te klikken dat zich op het einde van het tekstvakje “Matrix” bevindt.

Nu kunnen we door slepen de juiste cellen aanduiden.

 • Selecteer door slepen de cellen A4 tot en met A8.
 • Ben je hiermee klaar, dan klik je op de knopje "Vergroten" vergroten  om opnieuw het volledige formulepalet weer te geven.

Het formulepalet verschijnt met eveneens het resultaat van de berekening.

rijen

 • Klik op het knopje “OK”.

Functie Gemiddelde

Het klasgemiddelde is de som van alle individuele gemiddelden van de studenten gedeeld door het aantal studenten. Hiervoor bestaat in Calc de functie “Gemiddelde”.

 • Selecteer de cel A11.
 • Typ “klasgemiddelde”.
 • Selecteer de cel B11.
 • Klik op het knopje “Functie-Assistent” functie-assistent.

gemiddelde

 • Kies de functie “Gemiddelde” in de categorie “Statistiek“.
 • Klik op het knopje “OK”.

gemiddelde

 • Klik op het knopje "Verkleinen" Verkleinen dat zich op het einde van het tekstvakje “Getal1” bevindt.
 • Duid de cellen G4 tot en met G8 aan door slepen.
 • Klik op de knop "Vergroten" Vergroten om opnieuw het volledige formulepalet weer te geven.
 • Klik op het knopje “OK”.

Functie Mediaan

De mediaan is het middelste getal in een reeks getallen. Bij de mediaan worden eerst de getallen gesorteerd van klein naar groot. Bij oneven aantal getallen is de mediaan het middelste getal.

Mediaan(1;3;2) = 2

Bij een even aantal getallen wordt het gemiddelde genomen van de twee middelste getallen.

Mediaan(1;12;2;14) = 7

We berekenen als voorbeeld de mediaan voor "Toets1".

 • Selecteer de cel B12.
 • Klik op het knopje “Functie-Assistent” functie-assistent.

mediaan

 • Kies de functie “Mediaan” in de categorie “Statistiek“.
 • Klik op het knopje “OK”.
 • Klik op het knopje "Verkleinen" Verkleinen  dat zich op het einde van het tekstvakje “Getal1” bevindt.
 • Duid de cellen B4 tot en met B8 aan door slepen.
 • Klik op de knopje "Vergroten" Vergroten  om opnieuw het volledige formulepalet weer te geven.
 • Klik op het knopje “OK”.

Bevat dit bereik bijvoorbeeld 8 9 7 6 7 als getallen, dan is de mediaan het middelste getal in deze reeks. En deze functie geeft als resultaat 7.

Nu verschijnt #WAARDE! omdat er nog geen getallen in de tabel zijn ingevuld.

Geneste Functies

Als één van de argumenten opnieuw een functie is, dan noemt men dit het nesten van functies. Hierna volgt een voorbeeld.

Functie ALS

We laten via de functie ALS een beoordeling te verschijnen in de laatste kolom. In de cel verschijnt “Proficiat” als het gemiddelde hoger is dan 90%. Ligt het resultaat tussen 90% en 60% dan verschijnt er “Goed”. En voor resultaten lager dan 60% verschijnt er “Kan beter”.

 • Selecteer cel H4.
 • Klik op het knopje “Functie-Assistent” functie.
 • Kies de functie “Als” in de categorie “Logisch” en klik op “Volgende”.

functie_als

functie_als

Deze functie bestaat uit de opbouw van een logische test. Naargelang het resultaat (waar of onwaar ) wordt een bepaalde waarde geschreven in de cel.

We testen of het gemiddelde hoger is dan 90%. In dat geval mag er reeds “Proficiat” in de cel worden geschreven.

 • Vul als logische test G4 > 90% in.
 • Vul “Proficiat” in bij het vakje “Waarde-als-waar”.

De "waarde-als-onwaar" ligt nog niet vast. Hier moeten we een nieuwe functie ALS maken. We moeten nagaan of het gemiddelde lager is dan 60%.

 • Klik in het vakje “Waarde-als-onwaar”.

functie_als

Voor het tekstvakje staat een knopje "fx" om een andere functie op te halen.

 • Klik op het knopje "fx" naast de tekstbalk.
 • Dubbelklik op de functie “ALS".

Er verschijnt een nieuw formulepalet om de tweede functie ALS te ontwerpen.

 • Typ G4 < = 60% in het vak “Logische test”.
 • Typ “Kan beter” in het vak “Waarde-als-waar”.
 • Typ “Goed” in het vak “Waarde-als-onwaar”.

functie_als

Geïnteresseerden kunnen eens de volledige exotische formule bekijken in de formulebalk of via het tabblad "structuur".

functie_als

 • Klik op het knopje “OK”.

Het resultaat verschijnt in de geselecteerde cel. Nu kan je de formule via de vulgreep overbrengen naar de andere cellen.

 • Kopieer de formule naar de andere cellen.

Aangepaste getalformaten

We wensen na de resultaten van de toetsen, het woordje “punten” te vermelden.

 • Selecteer alle getallen B3 tot en met F8 met resultaten voor de toetsen.
 • Klik op de opdracht "Cellen..." in het menu "Opmaak".

Je kan eventueel in het geselecteerde eveneens met de rechtermuis klikken en de opdracht "Cellen opmaken" kiezen.

opmaak

 • Kies het tabblad “Getallen”.
 • Klik onderaan naast de tekst "Standaard" in het tekstvak "Notatiecode".

opmaak

 • Typ vervolgens “punten”.
 • Klik op het knopje “OK”.

Ons ontwerp is klaar. We kunnen nu de selectie van onze werkbladen opheffen.

opmaak

 • Kies de opdracht "Selecteren" bij "Blad" in het menu "Bewerken"
 • Klik op de naam "Nederlands".
 • Klik op het knopje "OK".
 • Dubbelklik bovenaan op het woordje "Vak" en vervang dit door “Nederlands”.

Indien je klikt op het werkblad "Rekenen" dan merk je dat tijdens het selecteren van alle werkbladen het samenvoegen niet op alle werkbladen is toegepast.

 • Plaats op de andere werkbladen op dezelfde manier eveneens de naam van de les.
 • Vul wat resultaten in voor de studenten en controleer de berekeningen.

rapport

©Quantium NV - info@quantium.be